Dozimetreler 2017-07-25T20:04:05+00:00

Dozimetri Nedir?

Radyasyon kaynakları ile çalışan kişilerin maruz kaldığı radyasyon dozunun belirlenmesinde kullanılan cihazlar ve yapılan işlemleri ifade eden sistemdir.

Kişisel Dozimetri Hizmetleri

Radyasyon kaynakları ile çalışılan alanlarda görev yapan kişilerin radyasyon güvenliğinin sağlanması amacıyla Kişisel Doz İzleme Programı çerçevesinde dozimetreler (TLD ve Yüzük) kullanılarak ücret karşılığındaki bu hizmet sürekli olarak yürütülmektedir.