Tıbbi Atık Tesisleri İçin Radyasyon Paneli

Home/Tıbbi Atık Tesisleri İçin Radyasyon Paneli
Tıbbi Atık Tesisleri İçin Radyasyon Paneli 2018-01-15T15:57:44+00:00

Tıbbi Atık Tesisleri İçin Radyasyon Paneli

Sağlık kuruluşlarında oluşan tıbbi atıkların içerisinde bulunabilmesi muhtemel olan radyoaktif maddelerin, tıbbi atık işleme tesislerine girişinde tespit edilebilmesi amacıyla; Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 25 Ocak 2017 tarihli ve 29959 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği’nde, Tıbbi Atık İşleme Tesislerinin girişlerine radyasyon panellerinin kurulması hükme bağlanmıştır.

Tıbbi Atık Tesisi kurma ve işletme belgesi alabilmeniz adına radyasyon ölçüm paneline ait TAEK’in belirlediği esaslar aşağıda belirtilmiştir.

Bu vasıflara uygun olan ve TAEK onayına sahip Ludlum serisi cihazlarımız için direkt bize ulaşabilirsiniz.

Konu hakkında TAEK’in yapmış olduğu duyuru metni aşağıdadır.

Tıbbi Atık İşleme Tesislerine Kurulacak Olan Radyasyon Panellerinin (Sabit Radyasyon Ölçüm Cihazlarının) Teknik Özellikleri şu şekilde verilmiştir.

1-  Yükün dedektör panelleri arasından geçişi sırasında, doğal radyasyon düzeyini sürekli ölçerek bu esnada radyasyon seviyesindeki artışı doğal radyasyon seviyesine göre sürekli olarak kıyaslayabilmelidir.

2-  Radyoaktif malzemeyi tespit ederek eşzamanlı olarak uyarı (alarm) verebilmelidir.

3- Panellerinin içerisinde dedektör olarak en az 4 litre hacimli Plastik Sintilasyon Dedektörü (Plastik Sintilatör) barındırmalı ve her bir tarafta en az bir olmak üzere toplamda en az 2 (iki) adet sabit dedektör paneline sahip olmalıdır.

4- Sadece cihaza ait eşzamanlı görüntü veren bir görüntülü kontrol ünitesine veya bir bilgisayara sahip olmalı ve radyasyonun var olup olmadığına dair, araç geçişinin akabinde ölçüm sonuçlarını yazıcıdan çıktı olarak alınabilmelidir.

Not: Bu belge 1/11/2017 tarihi itibarı ile güncel olan ilgili TAEK dökümanından (Tıbbi Atık İşleme Tesislerine Kurulacak Olan Radyasyon Panellerinin (Sabit Radyasyon Ölçüm Cihazlarının) Teknik Özelliklerine İlişkin Duyuru) hazırlanmıştır. Belgenin orjinaline aşağıda bulunan adresten erişebilisiniz.

http://www.taek.gov.tr/haberler/1681-tibbi-atik-isleme-tesislerine-kurulacak-olan-radyasyon-panellerinin-sabit-radyasyon-olcum-cihazlarinin-teknik-ozelliklerine-iliskin-duyuru.html